تبلیغات
دوران نوجوانی من - پارسی را پاس بداریم
https://www.uplooder.net/img/image/29/eb95e8411673d58b9060812f9737950c/Picture22.png
https://www.uplooder.net/img/image/48/0448d266d8f8775cae398be33d9d9e7d/1111111.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/82/8b191ed683000bcfdecb43df89f818fd/22222222222.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/14/e695e4778d6400399ea43967fa71d7ef/33333333.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/66/50e1a5cb3d7b853aa6f73b4c133fcf5a/444444444444.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/34/9316049da4ed59db6327ffeed7b927b8/5555555555555.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/27/a09e3467511dba364c9f44189a05a778/666666666666.png
.

پارسی را پاس بداریم

پنجشنبه 20 اسفند 1394 10:55 ق.ظ

https://www.uplooder.net/img/image/53/19f00114b9241610764c96372aa3d311/nevisande.png کیانا پرویزی
https://www.uplooder.net/img/image/24/a38c982794719866d57662c5c73737f6/mouzo.png وبگردی ،
http://images.persianblog.ir/528376_04sb2vMC.jpg

سلام دوستای پارسی زبونم
توی این پست میخوام چند تا کلمه که توی حرف هامون به طور متعدد
به کار می بریم ولی ریشه عربی دارن ، با معادل های پارسی و درستشون
بنویسم.شاید باورتون نشه ولی توی همین جمله شاید 10 یا 20 تا کلمه
عربی وجود داشته باشه.برای خوندن این کلمات برید ادامه...
ادامه ادامه

حاضر ،موجود:      باشنده 

اجازه :                پَرَک

زینت:                  آراستن

فارغ التحصیل :     دانش آموخته

راضی :               خشنود

احساس :           سِهیدن ، سهش

تأثیر:                   فَرجاد

مقدس:               ورجاوند ، اسپند ، سپنت ، سپنتا

دلیل و علت :       شُوَند

حقیقت:               آمیغ

هویت یا ماهیت :    چِبود

ضامن :                پایندا

تحقیق :              پژوهش

تعلیم و تعلم :      آموزش و پرورش

استبداد:            خودکامگی

مجسمه :    تندیس( خود مجسمه را عرب به کار نمی برد و تمثال می گوید.)

منظم:                بسامان

عادت :               خوی

اجداد:              نیاکان

صفحه:             سات ، رویه

خصومت :          دشمنی ، ستیز

قرن:                 سده

معما:               چیستان

غیر قابل اشتعال:   نسوز

غیر قابل معالحه: بی درمان

خلقت:            آفرینش

اقتصاد:           اندازه داری

نصیحت:          اندرز، پند

عضو:              اندام ، هموَند

فرضیة :           انگاره

خداحافظ:       بدرود

سلام علیکم :   درود بر شما

استعمال :       به کارگیری

اکتفاء:            بسنده کردن

جمعیت یا حزب:  باهَماد

سوء ظن :        بد گمانی

اطراف:             پیرامون

مضیقه:           تنگنا

ممانعت:         جلوگیری

مطبوعات :     چاپاک ها

اغماض:        چشم پوشی

امواج:           خیزاب ها

امضا کردن:    دستینه نهادن

عمیق :         ژرف ، گود

متشکر:        سپاسگزار

طریقه:          شیوه

معجزة :       نتوانستنی ، نیارستنی

ظهر:           نیمروز

فجر:           پگاه

صبح:         بامداد

خصوصیات: ویژگی ها

خاص:        ویژه

اقتدار:        یارایی

اول:           نخست ، یکم

شبیه:         مانند ، همچو ، چون ، به سانِ

التماس:     لابه

بشارت:      مژده

وساطت:     میانجیگری

اجتماعات:   گردهمایی ها

علم هیأت:   ستاره شناسی

ریاضت:      سختی کشی

صورت و ظاهر : رویه

مشکل:          دشوار

مبارک :         خجسته

مشتق:        برگرفته

میثاق:          پیمان

حوادث:          رویدادها

قابل رؤیت:        بیناک

مسؤول:           پاسخ ده

تبادل افکار :   هم اندیشی

مسألت :          درخواست

مرئی/نامرئی : دیدنی / نادیدنی

رعیت :           بازیار

قافیه :          پَساوَند

شاعر :           چامه گو ، سخن سرا ، سراینده

نقد:               دَستادَست

نسیه :           پَستادَست

مُقِــرّ/ مُعتَرِف : خُستو

( ز آز و فُزونی به یک سو شویم     به نادانی خویش خُستو شویم)

بله : آری

عکس العمل : واکنش

منوّر الفکر : روشنفکر

بی حدّ و حصر : بی اندازه

سعی کنیم فرهنگ اصیل 2500 ساله کشورمون رو باشنده نگه داریم.https://www.uplooder.net/img/image/24/d8a66c7c47cf46bb80acd9f772061461/nazzar.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/16/3eac92e0d7693952909864a3c0cda5e5/tedad.png نظرات
https://www.uplooder.net/img/image/95/49722ac5b282a48cafa40a6cb944406b/virayesh.png جمعه 25 تیر 1395 10:13 ب.ظ


http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-64.gifhttp://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-64.gif
نمایش نظرات 1 تا 30