تبلیغات
دوران نوجوانی من - طراحی لیوای
https://www.uplooder.net/img/image/29/eb95e8411673d58b9060812f9737950c/Picture22.png
https://www.uplooder.net/img/image/48/0448d266d8f8775cae398be33d9d9e7d/1111111.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/82/8b191ed683000bcfdecb43df89f818fd/22222222222.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/14/e695e4778d6400399ea43967fa71d7ef/33333333.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/66/50e1a5cb3d7b853aa6f73b4c133fcf5a/444444444444.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/34/9316049da4ed59db6327ffeed7b927b8/5555555555555.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/27/a09e3467511dba364c9f44189a05a778/666666666666.png
.

طراحی لیوای

یکشنبه 3 تیر 1397 02:49 ب.ظ

https://www.uplooder.net/img/image/53/19f00114b9241610764c96372aa3d311/nevisande.png کیانا پرویزی
https://www.uplooder.net/img/image/24/a38c982794719866d57662c5c73737f6/mouzo.png هنر ،
https://www.uplooder.net/img/image/97/4c63bd332db5462b8f622651a3522d97/levi2.png

سومین روز تابستون با طراحی از لیوای آکرمن*^*
موقع طراحی ایشون هر خطی که میکشیدم دو تا هم جیغ میزدم و بعد ادامه میدادم
اینو کشیدم گفتم بعد سال ها که میام وبلاگم دست خالی نیام
فعلا اینو داشته باشید تا ترکوندن وبلاگ رو از همین حالا شروع کنیییممم
دام دارارام دارارام دارارامhttps://www.uplooder.net/img/image/24/d8a66c7c47cf46bb80acd9f772061461/nazzar.pnghttps://www.uplooder.net/img/image/16/3eac92e0d7693952909864a3c0cda5e5/tedad.png نظرات
https://www.uplooder.net/img/image/95/49722ac5b282a48cafa40a6cb944406b/virayesh.png یکشنبه 3 تیر 1397 03:09 ب.ظ


http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-64.gifhttp://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-64.gif